MU-KOREA.NET Nếu Bạn Gặp Khó Khăn Khi Cài Game Alo 0986938109

Lựa Chọn Dung lượng Link tải game
Bản Cài Đặt Game Có Âm Thanh 600 MB Google

Bản Cài Đặt Game Không Có Âm Thanh

Lựa Chọn Dung lượng Link tải game
Bản Cài Đặt Game Không Âm Thanh 400 MB Google

Hướng Dẫn Cơ Bản

Chức năng auto resets sẽ tự động rs khi bạn đủ lerver .

Để thực hiện chức năng tự động reset trong game các bạn dùng lệnh sau:

Đối với reset thường gõ lệnh /autoreset .

Đối với reset vip gõ lệnh /autoresetvip .

RS VIP giảm 20 lv và tăng 20 point Hệ thống sẽ tự động rs nhân vật khi đủ điều kiện rs Lưu ý : khi chọn nhân vật hoặc máy chủ phải gõ lại lệnh để bật lại auto resets Những nhân vật bằng hoặc lớn hơn lv rs mà hệ thống ko tự động rs thì gõ lại lệnh rs và train 1 quái hoặc 1 lv hệ thống sẽ tự đông rs nhân vật khi đủ lever

Dùng lệnh tẩy điểm trong game free : /freepoint, /freestr, /freeagi, /freevit, /freeene

MU-KOREA.NET 2019

Nếu Bạn Không Cài Được Game Vui Lòng Liên Hệ Adm:0986938109